1. Aanmelden: om een cursus te volgen, kun je het schriftelijke aanmeldingsformulier invullen dat Marga jou of jouw kind meegeeft na de eerste (proef-) les. Aanmelden kan het hele cursusjaar, je betaalt dan het resterende aantal lessen. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.
  2. Aansprakelijkheid: dansschool ‘Pas de deux’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, ongevallen of diefstal van eigendommen.
  3. Beeldmateriaal: foto’s en/of filmopnamen van groepen en/of individuen gemaakt tijdens lessen en uitvoeringen, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden, social media en de website. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat je hiermee instemt.
  4. Betalingsverplichting: door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld.
  5. Cursus voorwaarden: cursussen starten indien een minimum aantal deelnemers zich heeft aangemeld. Aangemelde cursisten krijgen bericht wanneer een cursus van start gaat en wanneer er wijzigingen zijn in het aanbod, bijv. wanneer cursussen worden samengevoegd.
  6. Opzeggen: tussentijdse opzegging van de lessen in het cursusjaar is niet mogelijk. Is er een gegronde reden om de lessen niet te blijven volgen, dan kan na onderling overleg naar een oplossing worden gezocht of eventueel schriftelijk worden ontbonden.
  7. Proeflessen: het is altijd mogelijk om een gratis proefles te volgen. Je kunt contact opnemen via het telefoonnummer of e-mailadres dat staat vermeld op de website of je kunt een kijkje komen nemen tijdens één van de lessen
  8. Uitval van lessen: bij ziekte van de docent word je op de hoogte gesteld. Is de docent twee weken of langer achtereenvolgend ziek, dan wordt voor vervanging gezorgd of wordt in goed overleg de les op een andere dag/tijd ingehaald.